کشاورزی -- جنبه‌های اقتصادی
عنوان اثر سال انتشار ناشر
اقتصاد کشاورزی ۱۳۹۸ انتشارات کتاب اطهر